Tietosuojaseloste

StudioYin Oy (”Studioyin”) kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on omistautunut suojelemaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, jotka käyttävät (“Käyttäjä) StudioYin-joogastudion verkkosivuja, StudioYin online ja muita Studioyin tarjoamia palveluja ja sovelluksia (”Palvelut”).

Tämä tietosuojakäytäntö auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilökohtaisia ​​tietoja ja muita kuin henkilökohtaisia ​​tietoja keräämme ja miten niitä käytetään. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan Palveluiden käyttämiseen, ja tämä tietosuojakäytäntö on sisällytetty Studioyin palveluiden käyttöehtoihin. Käyttäessäsi palveluita hyväksyt nämä käyttöehdot. “

Henkilökohtaisilla tiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joiden avulla käyttäjät voidaan yksilöidä yksittäisiksi henkilöiksi. Voimme myös kerätä ”ei-henkilökohtaisia ​​tietoja”, mikä tarkoittaa, että sitä ei voida käyttää henkilöiden tunnistamiseen.

Studioyin ei ole vastuussa kolmansien osapuolten (mukaan lukien ihmiset, yritykset tai palvelut) toiminnasta, kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käytöstä tai kaikista heidän tarjoamistaan ​​tuotteista tai palveluista.

1. Rekisterinpitäjä

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa StudioYin Oy toimii rekisterinpitäjänä.

2. Studio Yin OY:n yhteystiedot

 • Nimi: Studio Yin Oy
 • Y-tunnus: 2347052-3
 • Postiosoite: Kirvuntie 36 A, 02140 Espoo
 • Sähköpostiosoite: info@studioyin.com

3. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme ja käsittelemme käyttäjätietoja sekä analytiikkatietoja.

Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita Studioyin kerää suoraan käyttäjän rekisteröityessä Studioyin-palveluihin, tilatessa uutiskirjeemme tai täyttäessä lomakkeen tai tilatessa tuotteita tai palveluita Studioyin-verkkosivustojen kautta. Keräämme myös tietoja koskien maksutapahtumia ja maksuja, joita suoritat Studioyin-palveluiden kautta.

 • Käyttäjätiedot, jotka ovat välttämättömiä Studioyin-palveluiden käyttämiseksi
 • Henkilötiedot, kuten nimi, henkilötunnus (asiakkaan suostumuksella), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Maksutiedot, luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Ostoshistoria kuten tilatut tuotteet ja näiden hinnat
 • Toimitustiedot, kuten toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot sekä tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Studioyin verkkokaupoista Internetin kautta.

Analytiikkatiedot

Käytämme Analytiikkatiedon keräämiseen Studioyin palveluista eri teknologioita kuten esimerkiksi evästeitä käyttäjän vieraillessa Studioyin palveluissa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Palvelun sivuja Käyttäjä on selannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää ja mistä Käyttäjä on tullut Palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta Palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

4. Käsittelyn oikeusperuste

Studioyin Oy oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun.

Lisäksi Studioyin voi käsitellä henkilötietoja sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Asiakas on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakkaan pyynnöstä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

5. Henkilötietojen jakaminen ja ylläpito

Palveluita käyttäessäsi jaat aina tietoja itsestäsi Studioyinille. Palveluiden käytön, mukaan lukien palveluissa tapahtuvan viestinnän, yhteydessä jaat itsestäsi tiedot muille käyttäjille, ja kaikki tällaiset tiedot ovat julkisia tietoja, eikä yksityisyyttä ole odotettavissa. Studioyin ei ole vastuussa henkilökohtaisista tiedoista, jotka valitset julkistaaksesi palveluissa. Studioyin ei paljasta tallentamiasi henkilökohtaisia ​​tietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinoinnin, markkinatutkimuksen, kyselyiden tai julkisten rekistereiden hyväksi ilman lupaasi. Studioyin ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Henkilökohtaisia ​​tietoja voidaan käyttää kohdennettuun palveluiden markkinointiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin sekä Studioyin sähköposti- ja mobiilimarkkinointiin.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tarjoamaan teknisiä ratkaisuja tai palveluita tallennetun tiedon käsittelemiseksi ja pääsemään tallennettuihin tietoihin teknisen käyttöliittymän avulla ja jakamaan henkilökohtaisia ​​tietojasi kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen suorittaa palveluiden ylläpitämiseksi. Studioyin voi käyttää kolmansia osapuolia palveluntarjoajina, kuten palvelualustoja, sähköpostipalveluntarjoajia, luottokortin käsittelijöitä, tietojen analysaattoreita ja yritystietojen tarjoajia. Studioyinillä on oikeus jakaa henkilökohtaisia ​​tietoja tarpeen mukaan, jotta edellä mainitut palveluntarjoajat voisivat tarjota palveluitaan Studioyinille. Studioyin ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten teoista ja laiminlyönneistä.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos sitä vaaditaan minkä tahansa sovellettavan lain, asetuksen tai toimivaltaisten viranomaisten määräyksen nojalla tai Palvelusehtojen täytäntöönpanemiseksi ja Palvelujen mahdollisen loukkaavan käytön tutkimiseksi sekä Palvelujen turvallisuuden takaamiseen.

Studioyin säilyttää tiedot niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten sitä käsitellään.

6. Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoa Studioyinin käsittelemistä henkilötiedoista, oikeus oikaisuun, korjaamiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on myös oikeus saada meiltä rakenteellinen, yleinen ja koneellisesti luettavissa oleva henkilökohtaisten tietojen muoto.

Kun Käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksia, käyttäjän tulee lähettää allekirjoitettu pyyntö Studioyinille alla olevien yhteystietojen avulla. Täydennämme, korjaamme tai poistamme puutteellisia, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilökohtaisia ​​tietoja omasta aloitteestamme tai käyttäjän pyynnöstä.

Jos henkilötietoja käsitellään yllä mainittuihin tarkoituksiin laillisten liiketoiminnan tarkoitusperusteiden perusteella, GDPR: n nojalla, voit vastustaa tällaista käsittelyä milloin tahansa. Lähetä allekirjoitettu pyyntö Studioyinille yllä olevien yhteystietojen avulla. Muistathan että tämä saattaa rajoittaa mahdollisuuksia käyttää Studioyin palveluita.

Voit poistaa käytöstä mainosviestejä seuraamalla näiden sähköpostiviestien ohjeita. Jos poistat käytöstä Studioyin voi silti lähettää sinulle muita kuin myynninedistämistarkoituksiin liittyviä asiakastietoja, kuten tilisi sähköpostiviestejä, palvelun tarjoamista tai Studioyinin jatkuvia liikesuhteita koskevia viestejä.

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@studioyin.com. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkailleen EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

7. Tietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ulkoisten palveluntarjoajien palvelimilla, joilla on asianmukaiset suojaimet, kuten salasanasuojaus, joka antaa pääsyn tallennettuihin tietoihin vain Studioyinille, Studioyinillä työskenteleville henkilöille tai Studioyinin-kumppaneille, joille Studioyin on nimenomaisesti antanut luvan.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista. Studioyin voi myös väliaikaisesti sulkea palvelun henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi

9. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen, jos lainsäädäntöön,  toimintaan tai tietosuojaperiaatteisiin tulee muutoksia. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Tarkista tämä seloste säännöllisin väliajoin