Saija Tesolin

Saija on ajautunut pilateksen, joogan ja muiden kehonhuoltomenetelmien pariin alun perin tanssin kautta. Hän valmistui Turun Taideakatemiasta tanssinopettajaksi vuonna 2009, jonka jälkeen aloitti opinnot samana vuonna Somatic Studiolla ja valmistui Somatic Pilates -ohjaajaksi 2010. Lukuvuodella 2012–13 Saija opiskeli Suomen Shiatsukoulun diplomikurssilla. Tällä hetkellä Saija viimeistelee tanssitaiteen maisteritutkintoa Teatterikorkeakoulussa.

Saijalle on tärkeää, että pilatestunneilla liikkeet tehdään hallitusti, keskittyneesti ja tarkasti. Tunneilla huomio suunnataan liikkeen ja oman kehon aistimiseen, ei niinkään liikkeiden ulkokohtaisesti onnistuneeseen suorittamiseen.

Pilatesharjoittelussa pyritään kokonaisvaltaisiin muutoksiin, jotka koskevat liikkeellisten toimintamallien muuntumista, kehon toimintojen paranemista, itseymmärryksen syvenemistä ja näin ollen myös muuntumista ihmisenä. Saijaa kiehtoo se, kuinka kehollinen muuntuminen on koko elämän kestävä prosessi ja valintoja tekemällä voimme itse suurelta osin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehollinen minuus muuttuu ja kehittyy. Mitä kaikkea onkaan mahdollista oppia ja kehittyä niin kehollisesti kuin kokonaisvaltaisesti ihmisenä! Mitä enemmän oppii, sitä tarkemmaksi kehon aistijaksi tulee ja ymmärtää syvemmin sen, missä voi kehittyä ja tulla paremmaksi. Tärkeää on ymmärtää myös se, mitä kaikkea jo osaa ja iloita siitä!