Your Spine, Your Bones, Your Yoga

12.–15.5.2019
Studio Yin Kauniainen
10.00–12.30 & 14.00–16.30
450 €

4-day special immersion into spine, bones, gravity and yogasana practice with Australian yoga teacher and spinal health educator Narelle Carter-Quinlan.

We explore: Can yoga change my back? The answer is: Yes! You can change the experience, function, and often the architecture of your body through consistent, intelligently applied yoga. You can change the way you move, the way you feel your back, and you can change the way you breathe as you inhabit your body!

This immersion is comprised of two 2-day events: Scoliosis & Back Care sekä Yoga for Strong, Resilient Bones – Asana & Osteoporosis.

SUOMEKSI: Nelipäiväinen kurssi selän hyvinvoinnista, luista ja joogan asentoharjoituksesta. Kurssilla kysytään: Voiko joogaharjoitus muokata selkääni? Ja vastaus on: Kyllä voi. Säännöllisellä ja älykkäästi sovelletulla joogan asentoharjoituksella voi muuttaa kokemusta omasta kehosta, oman kehon toimintaa ja kehon rakennettakin; voi muuttaa tapaansa liikkua, hengittää ja ylipäätään olla omassa kehossa.

Kurssi koostuu kahdesta kahden päivän osuudesta: Scoliosis & Back Care sekä Yoga for Strong, Resilient Bones – Asana & Osteoporosis.

Kurssin opetuskieli on englanti, mutta opetus tulkataan suomeksi tarvittaessa.

Scoliosis & back care
12–13 May 2019

We will explore the felt experience of asymmetry (however subtle) in the midline of the body. Through careful sensing, you will be invited to know the country and topography of your back as felt, known place. We will investigate the ways in which the active use of the limbs can inform and modify this landscape, generating more easeful energetic flow through the spine as your central, functional axis.

SUOMEKSI: Tässä kahden päivän osuudessa käsitellään selkärangan kaarevia muotoja ja tutustutaan harjoitusten kautta oman kehon keskilinjaan. Avarretaan käsitystä ja omaa kokemusta selkärangasta ja raajoista aktiivisena toiminnallisena kokonaisuutena, oli skolioosia tai ei.

Read more / Lue lisää: Scoliosis & Back Care

Yoga for strong, resilient bones – asana & osteoporosis
14–15 May 2019

A workshop exploring the wonders of your bony architecture. Our bones give us shape and line and form. Bones offer us direction, clarity and intent. Through our bones, we are in constant conversation with gravity as we rise and fall in an ongoing dance with gravity. practice yoga through the original blueprint of the spiral lines within our bones, formed as an embryo, we find new pathways through the the limbs, to offer length and decompression to the spine.

SUOMEKSI: Tässä kahden päivän osuudessa tutustutaan luuston rakenteisiin ja siihen, miten painovoimaa ja luiden luontaisia spiraalilinjoja hyödyntäen joogan asentoharjoituksesta tulee kevyempi, liikkuvuus paranee ja painovoimaan suhteutettu harjoitus lujittaa luitamme.

Read more / Lue lisää: Yoga for Strong, Resilient Bones – Asana & Osteoporosis

Australian-born Narelle has an almost 20-year background in the practice and teaching of Iyengar yoga and is one of the few yoga teachers specilised in yoga for the asymmetric spine. Narelle has taught yoga for scoliosis and backcare in Elise Miller’s and Donna Farhi’s teacher training courses and has taught in New York City, San Fransisco, Europe, the United Kingdom, New Zealand, and of course in her native Australia.

An Anatomist by formal academic training and research, Narelle has taught functional anatomy for pre-medical students at Queensland University of Technology. In her own post-graduate research, Narelle examined balance, recovery and postural stabilisation in elite-level dancers with low back pain, delving deep in the functional anatomy and pathology of the lumbar spine, pelvis and sacrum, as well as the neurophysiology of postural control.

A photographer, writer and dancemaker, Narelle seeks to offer the yoga practitioner important kinaesthetic information through embodied experience, supported by image and metaphor, transforming and healing the yogi’s relationship with the body-land and our greater ecology. She slow travels as a chosen way of life.

Read more about Narelle on her website

Narelle Carter-Quinlan on johtava selänhuollon kouluttaja ja asiantuntija. Hänen erikoisalaansa on selkärangan epäsymmetria ja skolioosi, josta hänellä on omakohtainen kokemus. Narellella on pitkä tausta tanssissa, iyengarjoogassa ja toiminnallisen anatomian opettajana yliopistossa Brisbanessa Australiassa. Jatko-opinnoissaan yliopistossa Narelle tutki tanssijoiden alaselkäkipuja ja ryhdinhallinnan neurofysiologiaa. Jooganopettajana Narelle on ollut erikoiskouluttajana muun muassa Donna Farhin ja Elise Millerin joogakoulutuksissa sekä Yoga Union Centre for Backcare and Scoliosis -koulutuskeskuksessa New Yorkissa. Narelle on myös valkuvaaja, tanssija ja kirjoittaja.

Lue lisää Narellesta hänen verkkosivuiltaan

Narelle has provided the following links to short audio meditations so that you can have a taste of her voice, energetic and the work. Simply click the link, and enjoy.

Headphones or earbuds are recommended for best quality.

Alla linkkejä Narellen nauhoittamiin lyhyisiin opastettuihin meditaatioihin. Niitä kuuntelemalla saat tuntuman Narellen opetustyylistä.

Narelle suosittelee, että meditaatiot kuunnellaan kuulokkeilla. Näin niistä saa parhaimman kokemuksen.

 

Orienting in Space – 5 minutes

 

Holding a Human Vertebra – 9 minutes

 

The Fluid Field – 6 minutes

 

A Walking Meditation – 4.5 minutes

 

Breathing – 7.5 minutes

 

Sensing The Spine – 10 minutes

Who is this immersion for?

In essence, this is a workshop for anyone with a spine, literally, and who delights in the practice of yoga!

Experience-wise, the first 2-day portion of this immersion is suitable for students with a minimum of six months of consistent yoga practice, up to teacher level. No prior experience or knowledge is required for the last two days.

Students with back pain are very welcome – with or without spinal asymmetry. However, please note this immersion is not suitable for those working with current acute spinal injury or pathology.

If in any doubt whether you could attend, please contact us and let us know your situation.

Join us to befriend and embody your spine!


Kenelle kurssi sopii?

Kurssit sopivat kaikille selän hyvinvoinnista ja joogan asentoharjoituksesta kiinnostuneille.

Ensimmäisessä osuudessa on toivottavaa, että osallistujilla olisi noin puolen vuoden kokemus joogan asentoharjoituksesta. Joogan opettajat ja opettajiksi opiskelevat ovat erittäin tervetulleita. Jälkimmäisessä osuudessa ei edellytetä aiempaa kokemusta tai tietämystä.

Selkäkipu ei ole este osallistumiselle, mutta jos on jokin akuutti vamma, silloin kannattaa olla yhteydessä ja tiedustella, voiko osallistua.

Voit osallistua koko kurssille tai vain toiseen työpajaan. Opetuskieli on englanti, mutta opetus tulkataan suomeksi tarvittavin osin.


Cost and enrolment

450 € for full 4-day immersion
255 € for each 2-day portion independently

Please email eija@studioyin.com to enrol.

After you have received an email confirmation of your place on the course, please go to our online store Holvi to pay 50% of the course fee to secure your place.

Please pay your outstanding balance by 6 May 2019.

If you enrol after 12 April 2019, the full course fee is payable upon enrolment.

Cancellations are accepted only against a medical certificate or you can give your place to someone else, subject to agreement with Studio Yin.

All cancellations are subject to an administration fee of 30 €.


Hinta ja ilmoittautuminen

€450 4 päivän osuus
€255 2 päivän osuus

Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen eija@studioyin.com

Kun olet saanut vahvistuksen paikasta kurssilla, maksa Studio Yinin Holvissa 50 % kurssin hinnasta varmistaaksesi paikkasi kurssilla.

Maksa loppuosa 6.5.2019 mennessä.

Jos ilmoittaudut kurssille 12.4. jälkeen, koko kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Peruutukset hyväksytään vain lääkärintodistusta vastaan tai voit antaa maksamasi paikan kurssilla toiselle henkilölle sopimalla asiasta etukäteen Studio Yinin kanssa.

Kaikista peruutuksista veloitetaan toimistomaksu 30 €.


Location

Studio Yin Kauniainen
Tunnelitie 4
02700 Kauniainen